Ara Sınıflar

Ara Sınıflar

Öğrencilerimiz okul ve benzeri ortamlarda genel eğitim modelleri ile öğrenim sağlarlar. Ancak her öğrencinin derslere ve konulara yaklaşımı farklı olacağı gibi yaşayacağı öğrenme güçlükleri de farklı olabilir. Bizler eğitim hayatında öğrencilerimizin bireysel olarak avantajlı ve avantajlı olmayan yanları ile birlikte onları tüm ders ve konuları doğru anlayabilecekleri onlara özel modeller ile geleceğe hazırlıyoruz. Okul başarısında konu zincirleri ve öğrenme kademelerine dikkat ederek zayıf yön bırakmadan sağlam bir zemin inşaası umuduyla çalışıyoruz. Burada amaç tüm konuları doğru şekilde öğrenebilmek ve sonraki konular için sağlıklı bir alt yapı oluşturabilmektir.

Normal şartlar altında bir çok eğitim kurumu konuyu bitirmeyi konuyu işlemek olarak görmektedir. Yetişilmesi gereken bir müfredat ve uyulması gereken bir planlama vardır. Ancak öğrencilerimizin her biri kendi içinde sayısız farklılığa sahiptir. Bir öğrencinin bazı konuları bu sürelerde anlayabilmemesi oldukça olağandır. Günümüz eğitim kurumlarında işleyiş anlat, ödev ver, sorumlu tut şeklindedir. Bizler öğrencilerimizin sistemli şekilde aşırı yorulmadan konulara hazırlıklı olmalarını ve eksiklerini verimli şekilde kapatabilmelerini amaçlıyoruz. Öğrencilerimize sürekli destek sağlamakla birlikte belirli aralıklarda rehberlik faaliyetleri de yürüterek sürecin daha verimli olmasını sağlıyoruz. 

Ayrıca belirtmek istediğimiz bir diğer konu eğitim anlayışımız gereği öğrencilerimiz ile görüşme sürelerimizde veya sayısında bir limit bulunmamaktadır. Bir çok kurum haftalık görüşme sayısına göre 'paket' fiyatlar veya politikalar geliştirmektedir. Ancak bizler öğrencimizin her ihtiyacı olduğunda rehberlik hizmetine ve diğer konulara erişim imkanı sağlamaya çalışmaktayız. Kontroller gün içinde sürekli olarak sağlanır, görüşmeler genellikle haftada bir olur ancak ihtiyaç durumunda veya öğrencinin istemesi durumunda görüşme süresi için veya sayısı için bir limitlendirme yoktur.

destek