Sosyolog Nedir

Sosyoloji ve Sosyolog Nedir

Sosyolojinin diğer adı toplum bilimidir. Birçok ülkede toplum mühendisliği ve benzeri isimlerde verilir. Temel olarak içinde yaşadığı toplumu inceleyen ve ilerletmeye çalışan bilim dalıdır. Sokaklarda binlerce insan var ve bu insanların yaptıkları işler yaşam tarzları kültürleri birbirlerinden ne kadar farklı olursa olsun onları birbirine bağlayan bir takım bağlar bulunmaktadır. Her birey ihtiyaçlarını karşılamak için toplumlara muhtaçtır her toplumda var olabilmek için bireylere. 


Toplumda her bireyin bambaşka bir hikayesi vardır. Sokakta farklı meslek gruplarından farklı kültürlerden farklı yaşam koşullarından binlerce insan var. Bu insanları birbirlerine bağlayan bir takım bağlar bulunmakta. Sosyologların çalışma alanı birazda bu bağların üzerinedir. 

Sosyologlar toplumdaki sorunları görebilen iyi analiz edebilen ve verimli çözüm yolları ile toplumun yaşan standartlarını yükseltebilecek yetilere sahip kişilerdir. Toplum olarak bir arkadaş grubunu bir aileyi bir sınıfı bir okulu yada bir binada yaşayan insanları gruplandırma yapabileceğimiz gibi bir şehri veya bir ülkeyi de gruplandırabiliriz.


    Bir sosyolog içinde bulunduğu toplumun sorunlarını görebilir, anlayabilir ve çözüm üretebilir. Bu alanda ciddi bir eğitim almıştır. Sosyolog olmak için üniversitelerin 4 yıllık sosyoloji bölümünün bitirilmesi gerekmektedir. Sosyologlar toplumda sosyal çalışmacılar ile karıştırılırlar bu çok yanlış bir olgudur. Sosyal çalışmacılık bir meslek grubudur sosyoloji ise çok geniş yelpazeli bir bilim dalıdır.