Neden Eğitim Koçluğu

Eğitim koçluğu diğer bir adıyla eğitim danışmanlığı yeni ortaya çıkan bir olgu olarak rehber danışmanlığa göre daha detaylı ve komplike bir çalışma yürüten sistemdir. Günümüzde üniversite ve lise sınavlarının gittikçe zorlaşması ve öğrencilerin bu süreçte kendilerini yalnız hissederek kendilerine verimli bir eylem planı hazırlayamaması bu süreçte omuzlarındaki yükü daha da arttırmaktadır.  Bu da öğrenci ve veliler için destekleyici alternatif eğitime ihtiyaç duyulmasını sağlamıştır. Eğitim koçluğu diğer adı ile eğitim danışmanlığı ile bu süreçte hem öğrencilerin hem de ailelerin içerisinde bulunduğu bu olumsuz koşullarda onların üzerindeki yükü hafifletmekte ve bireyleri çalışma hayatında ve akademik hayatlarında başarıya ulaştıracak yol çizelgesini hazırlayarak onların yanında olmaktadır.

Kısacası eğitim koçu bireyin kendi isteği ve talebi doğrultusunda akademik başarısını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar yapılırken bireyin sorumluluklarını fark etmesi, kendini tanıması, hedef oluşturması, zaman yönetimi, kaynak yönetimi gibi konularda rehberlik edilerek bireylerdeki bireysel gelişim desteklenir.

 

EĞİTİM KOÇU VERİMLİ MİDİR?

 

Akademik olarak sistemin günümüzde giderek zorlaşması öğrenciler üzerindeki yükü ve baskıyı arttırmıştır. Bu süreçte öğrenciler daha çok anlaşılmayı ve akademik olarak daha çok başarı sağlamayı istemektedir. Yeni gelişen bir sistem olan eğitim koçluğu öğrencilerin akademik ve kişisel başarılarını gözlemleyerek bunları arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüp öğrencileri içerisinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmaktadır.

Öğrenciler eğitim koçu sayesinde verimli ders çalışmayı öğrenerek akademik başarılarını arttırmaktadır. Ayrıca hedef belirlemesi yapamayan öğrenciler eğitim koçu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda hedef belirlemesi yapmayı öğrenir ve kendilerine en uygun en gerçekçi hedef belirlemesini yapar. Eğitim koçu sadece akademik anlamda öğrencisini geliştirmeyi hedeflemeyip kişisel olarak da öğrencisinin kendisini tanımasını ve yapabileceklerini keşfederek olumlu benlik oluşturmasını sağladığı için öğrenciler ve veliler için oldukça verimli bir sistemdir.

 
 

EĞİTİM KOÇLUĞU AVANTAJLARI NELERDİR?

 

  • Eğitim alanında hızla gelişen bir sistem olan eğitim koçluğunda öğretmen öğrencinin akademik başarısı yanında kişisel gelişimini de destekler ve bireylerde ki öz benlik duygusunun oluşumuna olumlu katkı sağlamaktadır.
  • Eğitim koçu öğrencilerin kendileri için en uygun ve en gerçekçi hedefi belirlemesini sağlayarak onları desteklemektedir. Eğitim danışmanı süreç boyunca öğrencisine rehberlik eder ve öğrencinin tek bir dersteki başarısı yerine tüm derslerdeki başarısına odaklanır.
  • Süreç boyunca öğrenciler için en verimli ve en uygulanabilir çalışma programları hazırlanarak bunun uygulanması takip edilir.
  • Öğrencilerin akademik olarak yaşadıkları başarısızlıkların nedenlerinin erken fark edilmesi sağlanarak bunların giderilmesi için çalışmaların yürütülmesi eğitim koçluğunun temel özelliklerindendir. Ders çalışmakta zorluk yaşayan ve uzun süre ders çalışamayan öğrenciler eğitim koçluğu sayesinde sistemli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanır.
  • Öğrenciler kendilerine uygun tekniklerle çalışmayı öğrenerek daha etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlayarak akademik olarak hızlı bir şekilde başarıya ulaşır.
  • Ayrıca eğitim koçu bu süreçte en çok yaşanan öğrenci aile arasındaki çatışmalarda bir bariyer görevi görerek bu çatışmaların azalması için destekte bulunur.